LAXEN MOT KRIGET

 

En omfattande och mycket lönsam handel med stora mastträd ägde rum under 1600–1700-talet och inte minst från Dalsland. Mastträden skulle minst ha en längd av 30 meter, en diameter av 70 centimeter i brösthöjd och 40 centimeter i toppen. Mastträden flottades utför Upperudsälven och genom den långa forsen i Håverud vilket påverkade laxfisket och gav upphov till många tvister. Mastträden flottades sedan över Vänern och på älven vidare till Göteborg där skeppsvarven använde dem till den tidens stora segelfartyg. Mastträden var också en mycket värdefull export för såväl handels- som krigsflottan.

 

Laxen vandrar uppför floden och fångas med spjutliknande ljuster. Därefter soltorkas den, röks eller kokas.
Källa: ”Historia om de nordiska folken” Olaus Magnus 1555