LAXFISKETS HISTORIA I HÅVERUD

 

Lax är en välsmakande fisk, näringsmässigt värdefull och storvuxen. Därför är den mer åtråvärd än många andra fiskar och har ett högt ekonomiskt värde. Det förklarar också varför laxfisken i Vänern och dess tillflöden, såsom Upperudsälven, har fått en betydande uppmärksamhet genom historien.

Fisket har förhistoriska rötter, men det är först från medeltiden det finns några skriftliga belägg. Det hade ett högt ekonomiskt värde och togs därför ofta upp i fastighetsköp och arvshandlingar. Till exempel hade en oxe samma värde som åtta laxar vid den här tiden! Laxfisket i Upperud tillhörde en gång heliga Birgittas Vadstena Kloster dit det hade donerats av hennes dotter Margareta Ulfsdotter, Nordkärr (Holms Socken). Vadstena hade tillgång till flera fiskevatten vid den här tiden men utan att faktiskt få någon fisk; istället fick klostret smör.