Dalsland Swimrun 17 juli 2021.

Dalsland Swimrun tar dig över sjöar och kanaler, genom djupa skogar, över klipphällar, förbi gamla bruk och herrgårdar. Dalsland bjuder kuperad terräng och rent vatten. Sprickdalssjöarna är djupa och klara. Skogen är långt borta från stadens brus. Välkommen till Dalsland Swimrun – En naturupplevelse utöver det vanliga.

Bansträckningen sträckersig över cirka 35 kilometervarav cirka fem kilometer kommer att vara simning. Den fysiskt utmanande ba-nan går längs slingriga vägarintill Dalslands kanal ochsimningen genomförs i spe-gelblanka sjöar. Vid fjolåretstestlopp deltog 23 lag medtvå personer per lag och deras upplevelse kan bara sammanfattas som en succé.

Det finns många fantastiska möjligheter att se deltagarna på olika platser runt banan framförallt i början och slutet i av loppet.

Camp Dalsland startade sitt första outdoor-arrange-mang 2004; Dalsland Kanot Maraton. Sedan dess har Camp Dalsland utökat verk- samheten med DalslandX-Country som är en MTBtävling och Dalsland X-Trail som är en löpartävling. Nustartar Camp Dalsland ytterligare en tävling – DalslandSwimrun.

error

Följ oss på Instagram & Facebook